ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักเรียนระดับมัธยมปลายที่ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ในงาน ENTECH DAY 2024 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 26 มกราคม 2567 ,     (อ่าน 22 ครั้ง)  


วันที่ 26 มกราคม 2567 น้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ในงาน ENTECH DAY 2024 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจาก 1. โรงเรียนอำนาจเจริญ  2.โรงเรียนเดชอุดม 3. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  4. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม และ 5. โรงเรียนสุรวิทยาคาร 5 คน โดยนัดเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ อาคาร EN 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางภาควิชาได้ให้ข้อมูลแก่นักเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้าเรียน และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาอีกด้วย Search