ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 26 มกราคม 2567 ,     (อ่าน 39 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและข้อมูลไม่ครบถ้วน ด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและรัฐประศาสนศาสตร์" (Counter Crisis Decision Making Under Conditions of Uncertainty & Asymmetric Information: Synergy of Economics, Engineering and Public Administration Principles) บรรยายโดย ดร.ธรรมชาติ  กุลประภา โดยการอบบรมครั้งนี้ได้จัดให้แก่ วิศวกร นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ เพื่อที่จะนำความรู้ในเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ และบริหารความเสี่ยงในงานวิศวกรรมโยธาได้ โดยการบริการวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 6314A  อาคาร EN 6 ชั้น 3 คณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch