ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมมอบเสื้อช็อปภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่น 26


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 68 ครั้ง)  


กิจกรรม”รับมอบเสื้อช้อปโยธา รุ่นที่ 2ุ6 ปี 2566
เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่ปี 3 และพี่ปี 4 ได้พบปะน้องปี 2 โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วย
 
1. การรับมอบเสื้อช้อป โดยรูปแบบการรับมอบคือ พี่ปี 3 จะเป็นผู้สวมเสื้อช้อปภาควิชาให้กับน้องๆปี 2 เป็นรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ และให้น้องๆมีความภาคภูมิใจที่ได้รับช้อปภาค ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่-น้อง ครอบครัวโยธาให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

2. การแนะนำการอยู่ร่วมกันในภาควิชา กฎระเบียบ และวินัย ที่พี่ๆจะคอยแนะนำและเสริมสร้างให้กับน้องๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดการศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566ณ อาคาร EN1 

คลังภาพบรรยากาศกิจกรรมการมอบเสื้อช็อปภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่น 26Search