ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนและการวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำภาคการศึกษาปลาย 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 63 ครั้ง)  


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนและการวิจัย ประจำภาคการศึกษาปลาย 2566 ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


Search