ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเทอมต้น ปีการศึกษา 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 78 ครั้ง)  


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเทอมต้น ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกของหลักสูตรได้นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอของนักศึกษา รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้อีกด้วย กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ google meetSearch