ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับนาย สหพล นิลบารันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ที่รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 10 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 460 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนาย สหพล นิลบารันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 19 คนที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023"จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จากการคัดเลือกผลงานของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โดยผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวัน พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการสถาปนามูลนิธิในวันที่ 19 ตุลาคมซึ่งตรง กับวันเทคโนโลยีของไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2

Search