ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณาจารย์พานักศึกษาภาคโยธาชั้นปีที่ 4 ดูงานวันที่ 9 กันยายน 2566 ภาคเช้า ณ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีรัฐสภา (PP17) อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างของบริษัท Seafco


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 9 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 97 ครั้ง)  


ในวันที่ 9 กันยายน 2566 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ หัวหน้าภาควิขา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล ผศ.ดร.นท แสงเทียน และ ดร. รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม ได้นำนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ไปดูงานนอกสถานที่ โดยในภาคเช้า เข้าดูงาน ณ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีรัฐสภา (PP17) อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างของบริษัท Seafco ซึ่งกิจกรรมการดูงานนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ในการเห็นการทำงานที่หน้างานจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเองหลังจากกลับจากการดูงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่ดีต่อไปในอนาคตSearch