ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 1 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 103 ครั้ง)  


ในวินที่ 1 กันยายน 2566 คณาจารย์นำนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ไปดูงานนอกสถานที่ ณ เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ซึ่งกิจกรรมการดูงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งในรายวิชาอุทกวิทยา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ในการเห็นการทำงานที่หน้างานจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเองหลังจากกลับจากการดูงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่ดีต่อไปในอนาคตSearch