ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับคอนโดและอาคารสมัยใหม่


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 107 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญ คุณวัชระ เอกภัทรสกุล (Manager, Construction Engineering Group, Supervisory Construction Department) จาก บริษัท Thai Takenaka International Ltd. มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ในวิชา 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ เรื่อง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับคอนโดและอาคารสมัยใหม่    ซี่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกร โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง EN 6201 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์Search