ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรมในโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "วิศวกรรมฐานรากและงานก่อสร้างใต้ดิน”


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 107 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดอบรมในโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 3 “หัวข้อวิศวกรรมฐานรากและงานก่อสร้างใต้ดิน” โดย วิทยากร ดร.ธยานันท์  บุณยรักษ์ ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมฐานรากและงานก่อสร้างใต้ดิน โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้อง EN 6201 อาคาร EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 Search