ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นางสาว อารียา สืบสิมมา นักศึกษาปี 4 โยธา ม.อุบล เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษา ที่ได้เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 127 ครั้ง)  


นางสาว อารียา สืบสิมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษา ที่ได้เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวินที่ 24-26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center จังหวัดชลบุรีจัดโดย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อสร้างความเป็นคนดี ความสมัครสมานสามัคคีของนิสิต นักศึกษา

โดยนางสาว อารียา สืบสิมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีด้วยผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.94 ตามระเบียบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ว่าด้วยการให้เหรียญรางวัลเรียนดีฯ คือกำหนดให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของรุ่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากองค์อุปถัมภ์ เป็นประจำทุกปีSearch