ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรมเรื่อง การถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้น


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 113 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดอบรม เรื่อง การถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์สุพัฒ จารุกมล เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการประมาณราคาให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเป็นวิศวกรโยธาในอนาคต กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 9.00-16.00 น. Search