ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรมโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำลองการไหลของน้ำในลำน้ำ และจำลองงบดุลน้ำ


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 101 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดอบรมในโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำลองการไหลของน้ำในลำน้ำ และจำลองงบดุลน้ำ โดย วิทยากร ดร. สมชาย ชนวัฒนา ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาในการสร้างแบบจำลองทา่งคณิตศาสตร์ในการจำลองการไหลของน้ำในลำน้ำ และจำลองงบดุลน้ำ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง EN 6601 อาคาร EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Search