ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 187 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16(16th Structural Lightweight Concrete Competition) ในรายการ คอนกรีตมวลเบา ประเภทกำลังอัดสูง ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมนักศึกษาที่ร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายสหพล นิลบารันต์
2. นายจตุพร ยอดทอง
3. นางสาวสุธาศิณี เงาะเศษ
4. นายณัฐธนะชัย รฐาสุขหิรัญโรจ
5. นายธนวัฒน์ วรรณโสภา
6. นางสาวชนิสรา  การินทร์

และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ สุพัฒ จารุกมล และ ผศ.ดร. ธนภร ทวีวุฒิ

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search