ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการจัดการความรู้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนแต่ละ Criteria ตามเกณฑ์ AUN-QA”


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 121 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนแต่ละ Criteria ตามเกณฑ์ AUN-QA”ให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทราบถึงเทคนิคการเขียนแต่ละ Criteria ตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยโครงการบรรยายในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 6314A คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 


Search