ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพี่ติวน้องก่อนสอบกลางภาค


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 99 ครั้ง)  


พี่ๆโยธาได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้น้องๆโยธาปี 2 ก่อนสอบกลางภาคนี้โดยจัดติววิชาวัสดุวิศวกรรม และ  แคลคูลัส 3 ให้แก่น้องโยธาปี 2 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง EN6204 ตึก EN6 โดยมีรายละเอียดในการจัดติว ดังต่อไปนี้  
 
 1. วิชา แคลคูลัส 3 เวลา 9.00-11.00 น. โดยทีมติวเตอร์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้
   
     1) นายสหพล นิลบารันต์
     2) นายเกื้อกูล แก่นกุล
     3) นายชลณธา ศรีเลิศ
     4) นางสาวจารุวรรณ ตะนุเรือง
 
 2. วิชา วัสดุวิศวกรรม  เวลา 13.00-17.00 น.โดยทีมติวเตอร์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้
 
     1) นางสาวภัทรวรินทร์ อุดมมหาราช
     2) นายสดุดี ดวงใจ
     3) นายอัษฎาวุฒ พรสวัสดิ์
 
 
ซึ่งกิจกรรมนี้มีส่วนในการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังแสดงถึงความเสียสละของรุ่นพี่เพื่อให้เกิดประโยธน์ต่อรุ่นน้องอีกด้วย


Search