ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมวันครอบครัวโยธา ปีการศึกษา 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 127 ครั้ง)  


กิจกรรมวันครอบครัวโยธา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลักสูตรจัดให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งในปีการศึกษานี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนเข้าศึกษาในภาควิชาฯ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระเบียบและการปฏิบัติตนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ สายวิชาที่ต้องศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการฝึกงาน ข้อที่ควรปฏิบัติในการฝึกงานของนักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรจะจัดการแนะแนว เรื่องการสมัครงาน การเรียนต่อ และมีการแนะนำสายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักศึกษา นอกจากนี้แล้ว กิจกรรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทราบถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ และยังเสริมสร้างความสามัคคี สัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปีอีกด้วยSearch