ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากโครงการTCA-Senior Project Award ปีที่ 8 พ.ศ.2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 107 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ (TCA-Senior Project Award) ปีที่ 8 พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA, Thailand Concrete Association) ในว้นที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้Search