ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 4 เข้าร่วมอมรมเพื่อรับทราบข้อมูลการแข่งขันในโครงการ BIMobject Green Design Competition 2023 จัดโดย CPAC Green Solution


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 146 ครั้ง)  


นักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 4 เข้าร่วมอมรมเพื่อรับทราบข้อมูล รายละเอียดเเละกติกาการแข่งขันในโครง BIMobject Green Design Competition 2023 จัดโดย CPAC Green Solution ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar .ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยการแข่งขันเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ BIMobject Thailand ที่ที่จะเป็น Platform ที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับวงการก่อสร้าง จึงได้ขับเคลื่อนโครงการประกวดเเบบ  BIMobject Green Design Competition ตามหลักการ ESG โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งเเวดล้อม สังคม เเละการกำกับดูเเลที่โปร่งใส ดังนี้

 

  • มุ่ง Net Zero
: Theme การเเข่งขันมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการก่อสร้างได้เเก่ การออกเเบบอาคารเขียว การออกเเบบ Net Zero Building การออกเเบบอาคารประหยัดพลังงานโดยอ้างอิงถึงกระบวนการก่อสร้างที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งเเต่การออกเเบบอาคาร การเลือกใชัวัสดุก่อสร้าง เเละการเลือกใช้พลังงานทางเลือก 
 
  • Go Green :
ขับเคลื่อน Green Construction ของประเทศไทย ผ่านการให้ความรู้เชิงปฏิบัติงานจริง ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้กระบวนการ (BIM) ในการสร้างเเบบ
 
  • Lean เหลื่อมล้ำ :
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านภาควิชา และรูปเเบบของสถาบันการศึกษา
 
  • ย้ำร่วมมือ :
BIMobject Thailand ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน BIM และ อาคารเขียว เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา จากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานจริง
 
ที่มา BIMobject Thailand 


Search