ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CE26 ประจำปี 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 124 ครั้ง)  


ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 รุ่นพี่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CE26 ประจำปี 2566 ณ อาคาร EN 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ 

 

1.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่เเละน้องให้แน่นแฟ้นขึ้น เพื่อให้น้องรู้สึกอบอุ่น เเละเป็นกันเอง

2. สร้างความรักสถาบัน น้องๆที่เข้ากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะทำให้เรารักสถาบันมากขึ้น  เป็นการที่สร้างความรักเเละความคุ้นเคยระหว่างสถาบันกับนักศึกษาที่มีให้กัน

3. เพื่อทำให้น้องๆปี 2 สาขาวิชาโยธา ที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษา และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษา

4. เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สวนรวม เสริมสร้างความสามัคคีSearch