ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รุ่นพี่โยธาแนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้แก่น้องปี 1 ในโครงการตุ้มโฮมต้อนฮับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 131 ครั้ง)  


รุ่นพี่โยธาได้จัดแนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้แก่น้องปี 1 ในกิจกรรมโครงการตุ้มโฮมต้อนฮับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์   ดังนี้                                                                                          

1) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์                                          

2)  เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิต การเรียน กิจกรรม ในรั้วมหาวิทยาลัย                              

3)   เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบข้อมูล, กิจกรรมนักศึกษา, สวัสดิภพและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

8,9,10และ12 มิ.ย.ซึ่งกิจกรรมครงการตุ้มโฮมต้อนฮับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้จัดดำเนินการขึ้นในวันที่ 8, 9, 10 และ12 มิถุนายน 2566Search