ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมจับสายรหัสและแนะนำการเรียนรุ่นน้องภาควิศวกรรมโยธา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 116 ครั้ง)  


กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยรุ่นพี่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้แก่น้องใหม่ปี 2 (CE26) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยที่พี่สามารถช่วยเหลือรุ่นน้องในระหว่างเรียนผ่านเครือข่ายสายรหัส ทั้งในด้านการเรียน ด้านกิจกรรมภายในภาควิชา การใช้ชีวิต รวมไปถึงการส่งเสริมน้องในเรื่องระเบียบวินัย ที่เป็นจุดเด่นของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2.การแนะนำการเรียนรุ่นน้อง มีจุดประสงค์เพื่อ แนะแนวการเรียนให้กับรุ่นน้องปี2ในทุกวิชา ทักษะการปฎิบัติตนต่ออาจารย์และบุคลากรของภาควิชา

 

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวินที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร EN1Search