ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรม Session 3: Oral Presentation Skills Workshop


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 31 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 81 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เชิญ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร ผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร Session 3 เรื่อง Oral Presentation Skills Workshopให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้อง EN 6203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 8.00-11.00 น. 

 Search