ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนาโครงการต่อยอดสู่การแข่งขัน Project Pitching


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 25 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 119 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงการต่อยอดสู่การแข่งขัน Project Pitching ณ ห้อง 6314A ตึก EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวินที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมี ผศ.กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยกิจกรรมารแข่งขัน Project Pitching นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในการนำเสนอโครงงานต่อยอดธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในะุรกิจนั้นมาร่วมพัฒนา และสามารถทำการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ได้Search