ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 24 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 103 ครั้ง)  


 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมนี้จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. Search