ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรม English Communication at Workplace


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 17 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 102 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เชิญ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร ผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมเรื่อง English Communication at Workplace ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการสำหรับการผึกงานของนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้อง EN 6203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. Search