ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สายสัมพันธ์บัณฑิตโยธา 65


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 289 ครั้ง)  


งานสายสัมพันธ์บัณฑิตโยธา 65 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในภาควิชาฯ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาหลังตึก EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Search