ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักเรียนระดับมัธยมปลาย และคณาจารย์ จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 170 ครั้ง)  


วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะนักเรียนระดับมัธยมปลาย และคณาจารย์ จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางภาควิชาได้ให้ข้อมูลแก่นักเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้าเรียน และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาอีกด้วย Search