ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2/2565


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 84 ครั้ง)  


ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 6314A ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่สำคัญของหลักสูตร อาทิเช่น การลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการศึกษา  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา แผนการกำกับติดตามการศึกษาของนักศึกษาโดยหลักสูตร กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตรงเวลา Search