ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พี่ๆโยธาแนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้น้องๆมัธยมในค่าย “เส้นทางสู่ Gear กันเกรา”


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 165 ครั้ง)  


วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ค่ายเส้นทางสู่ Gear กันเกรา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมค่ายนี้จำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมค่ายนี้ นักศึกษาจากชุมนุมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แนะนำและให้ข้อมูลของภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้น้องๆมัธยม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การเรียนการสอนในภาควิชา รวมถึงกิจกรรมที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นวิศวกรที่ดีอีกด้วยSearch