ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครอบครัวโยธา-กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2565


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 156 ครั้ง)  


"ยินดีต้อนรับน้องใหม่ CE25 สู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชุมนุมโยธาจัดงานต้อนรับน้องใหม่ CE25 เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องรู้จักพี่ รวมถึงน้องรู้จักกันเองแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมนักศึกษาวิศวกรรมโยธาทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกัน แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม นั่นคือการร่วมกันทำความสะอาดบ้านของเรา อาคาร EN1 นั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบอีกด้วยSearch