ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรอกข้อมูลงานศิษย์เก่า

สวัสดี​ครับ​ศิษย์เก่า​ CE​ UBU​ ทุกคน
 
ด้วยภาควิชากำลังจัดทำฐานข้อมูล​การทำงานของบัณฑิต​ที่สำเร็จการศึกษา​ไปแล้ว​ เพื่อที่ภาคฯจะสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูล​ที่เป็นประโยชน์​ รวมทั้งเชิญ​ชวนมาร่วมกิจกรรม​ต่างๆที่จะเกิดขึ้น​ใน​อนาคต​ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่าย​ระหว่างศิษย์เก่า​กับศิษย์​ปัจจุบัน​ให้มีความแน่นแฟ้น
 
ภาคฯจึงขอความอนุเคราะห์​ศิษย์เก่า​ช่วยให้ข้อมูล​ใน​ Google​forms​ ที่แนบมาด้วย
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSN-gFPHNd7RMPAKh9i43USaY_UwmalwRzvxuL-JAc6bTHyA/viewform
 
ขอบคุณ​มาก​ครับ​
ผศ.ดร.นท​ แสงเทียน
รก.หัวหน้าภาควิชา​ฯ