ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : เรื่องเอกสารแนบแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาเพื่อขอกว.ระดับปริญญาตรี เนื่องจากผมได้ทำบัตรนักศึกษาสูญหายซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองจึงอยากจะขอสอบถามว่าสามารถใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนแทนได้หรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ
ผู้ถาม : นายพีระพงษ์โสดาตา ( peerapong.so.58@ubu.ac.th ) 12 มกราคม 2565
คำตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ผมอยากจะเรียนที่เกี่ยวกับ sound engineer ผมจะต้องไปคณะอะไรครับ
ผู้ถาม : ธรรมรัฐ โรคน้อย ( thammarat.roknoi@gmail.com ) 19 ตุลาคม 2564
คำตอบ : ขออภัย คณะวิศวฯ ม.อุบล ไม่มีสาขาเกี่ยวกับ Sound Engineer ครับ อาจจะลองสอบถาม คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยที่มีสายดนตรีโดยเฉพาะนะครับ
ผู้ตอบ : ประจันบาน อ่อนสนิท
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *