ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

 

 

หมายเหตุ  การเข้าถึงรายงานการประชุม ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยล็อกอินเข้าระบบเท่านั้น ( *********@ubu.ac.th 

ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานการประชุม