ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

 -------------------------------------------------------

Council of Ubonratchathani University Office

address : 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, 
Ubon Ratchathani 34190,
Ubon Ratchathani University, Thailand.
Tel:0 4535 3000 - 3083 Fax: 0 4535 3083 แผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี