ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2023


โพสโดย นางปริญญา บุญศรัทธา     โพสวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 70 ครั้ง)  


        สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับ  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ : Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

        ภายในงานการประชุมวิชาการฯ ท่านจะได้พบกับการบรรยายและการเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

        1.การบรรยาย เรื่อง “การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่ : Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2561

         2.การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุด ในยุค VUCA-BANI World” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบอัจฉริยะและการประมวลผลขั้นสูง

        3.การบรรยาย เรื่อง “ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการวิชาการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

         4.การเสวนา เรื่อง ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New Looks of Library in a VUCA World โดย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

- คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

- คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

- ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานทางวิชาการได้ ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/submission/index.php/Register_pre/pdpa

ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผลงานดี มีมาตรฐาน” จะถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร PULINET Journal ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2565 (2565-2567) กลุ่ม 2 (Tier 2)

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้-16 ธันวาคม 2565 ที่ https://forms.gle/SUApXkwoGAdt9G2U9

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pulinet2023.pulinet.org/

ติดตามความเคลื่อนไหว https://www.facebook.com/Pulinet2023รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2 , รายละเอียด 3

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร