ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตารางการใช้รถยนต์� สำนักวิทยบริการ

�สามารถตรวจสอบตารางการขอใช้บริการรถยนต์สำนักวิทยบริการได้ที่http://www.lib.ubu.ac.th/service/automobile/

ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายอาคารสำนักวิทยบริการ


Banner