ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ชวนอิ่มก่อนอ่านกับสำนักวิทยบริการWarning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /usr/home/ubufreebsd/public_html/web/datetime_function.inc.php on line 12
โพสโดย นางปริญญา บุญศรัทธา     โพสวันที่ // 632 ,     (อ่าน 543 ครั้ง)  


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการจัดโครงการอิ่มก่อนอ่าน (Final Exam) นำโดยผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และนางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์ หัวหน้างานบริการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการเปิดให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือแก่นักศึกษา ในช่วงสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย และเหมาะสมในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งนี้ จากการเปิดให้บริการพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมในการใช้พื้นที่อ่านหนังสือ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการจึงขอเสนอ โครงการ อิ่มก่อนอ่าน (Final Exam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือห้องสมุดในสวน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Green library สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร OAR Smile ในหัวข้อ Environmental Focus : ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

       โครงการ อิ่มก่อนอ่าน (Final Exam) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 8 - 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณห้องสมุดในสวน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาพ  มะลิวัลย์ สินน้อย, ปริญญา บุญศรัทธา, ศกุนตลา เกตุวงศา, ชนิตา สุวรรณกูฎ

 

 

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร