ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กี่ครั้ง
ผู้ถาม : 1 พฤษภาคม 2556
คำตอบ : ไม่ทราบ
ผู้ตอบ : สุภาพร ธีระพงศ์สวัสดิ์
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *