มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ยุวดี ชูรัตน์     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , 17:04:27     (อ่าน 96 ครั้ง)  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1