มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯคว้ารางวัลระดับทอง 3ปีซ้อน รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 กันยายน 2565 , 23:05:21     (อ่าน 228 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรม UBU Green Club ได้รับรางวัลระดับทอง รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชมรม UBU Green Club เข้ารับโล่รางวัลระดับทอง 3 ปีซ้อน จาก นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

            นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัย 59 แห่ง ทั่งประเทศ ผ่านพลังเยาวชน Green Youth ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สู่การแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

              ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชมรม UBU Green Club กล่าวว่า กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) นับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ และช่วยยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ในระดับสากลต่อไป  สำหรับกิจกรรมที่ชมรม UBU Green Club ดำเนินการที่ผ่านมามีหลากหลาย อาทิ  โครงการ UBU We Think ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นการจัดการขยะที่ต้นทางโดยการลดขยะพลาสติก (กิจกรรม we care) การจัดการขยะที่กลางทางโดยการแยกขยะรีไซเคิล (กิจกรรมเปลี่ยนขยะมาเป็นทุน) และการจัดการขยะที่ปลายทางโดยการเก็บขยะ (กิจกรรม We คีบ) ทำการติดตามผลผ่านระบบประมวลผลที่ใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น ไลน์ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน นำมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและประมวลผลของโครงการ ทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการเก็บสะสมคะแนน (Green point) ในการทำกิจกรรมแล้วนำมาปรับเป็นจำนวนหน่วยกิจของนักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษาอีกด้วย

                                                          งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว