ข่าวการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-TEST) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ...
คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูต...
กิจกรรมทั้งหมด >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรสาร. 045-288870 โทรศัพท์. 045-353700

ท่านสามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ WebMaster

จำนวนผู้เข้าชม 4,195 ครั้ง