คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมบริการวิชากการแก่ชุมชน "โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอัจริยะ"


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2563 , 16:05:43     (อ่าน 35 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการในหัวข้อ "ระบบการให้น้ำพืชอย่างง่าย และการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น"

โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 3 วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์ กล่าวต้อนรับทางผู้เข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาการบรรยายเป็นการจัดการระบบให้น้ำพืชด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย (เรียนรู้เรื่องการจัดการระบบจ่ายน้ำการเกษตรเบื้องต้น เช่น การเลือกแหล่งน้ำ ปั๊มน้ำ การออกแบบระบบจ่ายน้ำ การเลือกท่อและอุปกรณ์จ่ายน้ำ ระบบควบคุมเบื้องต้น พร้อมสาธิตการติดตั้ง และลงมือปฏิบัติจริง) หัวข้อที่ 2 เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นฐานการออกแบบระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ การเลือกอุปกรณ์ ขนาดของสายไฟ แบตเตอรี่ ขนาดของปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ พร้อมสาธิตการติดตั้งและทดลองประกอบอุปกรณ์)Search
ลิ้งค์ข่าวสาร