คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  อบรมหลักสูตร "เกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)" วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2562
http://www.ubu.ac.th/web/ced/news/17044/

    โพสเมื่อ : 8 กันยายน 2562