ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 2


โพสโดย นิตยศรี วงศ์สุวรรณ     โพสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 1,047 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่  4  พฤศจิกายน  2562    ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร   คณะเกษตรศาสตร์

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”  รุ่นที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  นำเสวนาโดย ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ  นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล   ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

            ท้ายสุดท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป                                     Search
ลิ้งค์ข่าวสาร