ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารเผยแพร่   | ค้นหาเอกสาร
การตั้งค่าเวลาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP Windows 7 Windows 8
การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการ Time Server
การกำหนดค่าหมายเลขไอพี สำหรับ Windows XP, Windows 7 และ Windows 8
วิธีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky
การใช้งานโปรแกรม Dropbox
การใช้งานลิงค์อินเตอร์เน็ตสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบน WindowsXP
การใช้งานลิงค์อินเตอร์เน็ตสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบน Windows 7
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เป็น https ด้วย Google Chrome
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)