ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , 11:17:06     (อ่าน 63 ครั้ง)  


   ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกาศเมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2566 นั้น 
 
    บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณาตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้ันแล้ว ฉะนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียดตามแนบ)


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1