ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 , 10:54:55     (อ่าน 25 ครั้ง)  


      ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566
    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่  https://www.ubu.ac.th/web/nuresearch/document/
หัวข้อ "ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567"
 
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1