ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 , 14:14:15     (อ่าน 178 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 "การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก" Research and Innovation in a Changing World ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.uapp.ubu.ac.th/ubrc/