ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม "กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 186 ครั้ง)  


    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับนโยบายของแหล่งทุนวิจัย และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเขียนโครงการวิจัย และชุดโครงการ  กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การเขียนโครงการและชุดโครงการให้สอดคล้องกับ นโยบายของแหล่งทุน”  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน